Мойка из тегр. TEKA ASTRAL 45 B-TG карбон без клапана-автомата

Мойка из тегр. TEKA ASTRAL 45 B-TG карбон без клапана-автомата