Мойка из тегр. TEKA KEA 60 B-TG карбон без клапана-автомата

Мойка из тегр. TEKA KEA 60 B-TG карбон без клапана-автомата