Мойка из тегр. TEKA SIMPLA 45 B-TG оникс без клапана-автомата

Мойка из тегр. TEKA SIMPLA 45 B-TG оникс без клапана-автомата